O nas

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem wspierają dzieci oraz ich rodziców w pokonywaniu wszelkich trudności.

Dla dzieci oferujemy:

wsparcie terapeutyczne dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD
terapię zaburzeń koncentracji,
terapię zaburzeń lękowych,
terapię zaburzeń emocjonalnych,
terapię zaburzeń zachowania,
terapię dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej
(terapia logopedyczna)
terapię dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
terapię zaburzeń lateralizacji,
wsparcie dzieci z trudnościami edukacyjnymi
(czytanie, pisanie, ortografia, matematyka)
wsparcie terapeutyczne dla dzieci słabowidzących,
terapia ręki – terapia dzieci z zaburzeniem motoryki małej
(w tym kształtowanie umiejętności pisania)

Terapia ręki  –  ma na celu  usprawnianie tych funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz doskonalenia sprawności manualnej i grafomotoryki. Program terapeutyczny dostosowany jest do  indywidualnych potrzeb dziecka.

Terapia ma na celu:

usprawnianie dużej i małej motoryki,
doskonalenie sprawności manualnej,
kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego,
kształtowanie i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
kształtowanie prawidłowego kierunku kreślenia liter i ich łączenia
poprawianie poziomu graficznego pisma,
poprawienie koncentracji uwagi

Czas trwania terapii jest ustalany do indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Dla osób dorosłych proponujemy:

wsparcie terapeutyczne w stanach obniżonego nastroju i niepokoju,
wsparcie terapeutyczne w stanach kryzysu oraz silnego stresu,
wsparcie terapeutyczne dla osób z trudnościami w relacjach z innymi,
wsparcie terapeutyczne dla osób z problemami emocjonalnymi,
wsparcie terapeutyczne dla kobiet w ciąży i po porodach, przeżywających silny niepokój i spadek nastroju, które uniemożliwiają właściwą opiekę nad dzieckiem
naukę relaksacji i prawidłowego oddychania,
dla tych osób które z różnych powodów nie mogą odwiedzić osobiście naszej poradni, proponujemy wsparcie terapeutyczne przez Skype
wizyty domowe.