Oferta

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem wspierają dzieci oraz ich rodziców w pokonywaniu wszelkich trudności.

Dla dzieci oferujemy:

wsparcie terapeutyczne dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD
terapię zaburzeń koncentracji,
terapię zaburzeń lękowych,
terapię zaburzeń emocjonalnych,
terapię zaburzeń zachowania,
terapię dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej
(terapia logopedyczna)
terapię dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
terapię zaburzeń lateralizacji,
wsparcie dzieci z trudnościami edukacyjnymi
(czytanie, pisanie, ortografia, matematyka)
wsparcie terapeutyczne dla dzieci słabowidzących,
terapia ręki – terapia dzieci z zaburzeniem motoryki małej
(w tym kształtowanie umiejętności pisania)

Terapia ręki  –  ma na celu  usprawnianie tych funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz doskonalenia sprawności manualnej i grafomotoryki. Program terapeutyczny dostosowany jest do  indywidualnych potrzeb dziecka.

Terapia ma na celu:

usprawnianie dużej i małej motoryki,
doskonalenie sprawności manualnej,
kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego,
kształtowanie i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
kształtowanie prawidłowego kierunku kreślenia liter i ich łączenia
poprawianie poziomu graficznego pisma,
poprawienie koncentracji uwagi

Czas trwania terapii jest ustalany do indywidualnych potrzeb dziecka.

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA to specjalistyczna pomoc dziecku w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych i trudności w nauce oraz zachowaniu. Przedmiotem oddziaływania terapeutycznego jest uczeń i jego środowisko. Za pomocą środków pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych oddziałuje się na zaburzone obszary i deficyty rozwojowe dziecka.

Głównym celem terapii pedagogicznej jest:

stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych biorących udział w procesie nabywania i doskonalenia umiejętności czytania i pisania,
eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji dotykających dzieci w skutek częstego
doświadczania krytyki i negatywnych ocen,
 wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 wzbudzanie w dziecku zainteresowania tym co jest dla niego atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia,
 wzbudzanie motywacji do pracy poprzez dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech dziecka.

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA to specjalistyczna pomoc dziecku obejmująca diagnozę, stymulację rozwoju mowy, terapią zaburzeń (m.in. artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, karmienia i połykania a także zaburzeń powstałych na podłożu neurologicznym). Terapia logopedyczna to również praca z dziećmi z dysleksją, opóźnieniem lub niedokończonym rozwojem mowy, różnymi problemami neurologicznymi, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera. Terapia ta, pomaga też dzieciom dwujęzycznym.

Celem terapii logopedycznej jest:

usuwanie zaburzeń mowy (wad wymowy, jąkania i innych),
 przywracanie mowy w przypadku jej utraty (tzw. afazji),
 stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju,
 nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 wprowadzanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
 likwidacja przyczyn i skutków pierwotnych, oraz skutków wtórnych, do których zalicza się  zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

 

Dla osób dorosłych proponujemy:

wsparcie terapeutyczne w stanach obniżonego nastroju i niepokoju,
wsparcie terapeutyczne w stanach kryzysu oraz silnego stresu,
wsparcie terapeutyczne dla osób z trudnościami w relacjach z innymi,
wsparcie terapeutyczne dla osób z problemami emocjonalnymi,
wsparcie terapeutyczne dla kobiet w ciąży i po porodach, przeżywających silny niepokój i spadek nastroju, które uniemożliwiają właściwą opiekę nad dzieckiem
naukę relaksacji i prawidłowego oddychania,
dla tych osób które z różnych powodów nie mogą odwiedzić osobiście naszej poradni, proponujemy wsparcie terapeutyczne przez Skype
wizyty domowe.