Specjaliści

• Psycholog – porady, konsultacje, terapia psychologiczna
• Psychoterapeuta – konsultacje, psychoterapia
• Pedagog terapeuta – diagnoza pedagogiczna, konsultacje, terapia
• Logopeda – diagnoza logopedyczna, konsultacje, terapia
• Reedukator – porady, konsultacje, reedukacje
• Korepetytor – korepetycje przedmiotowe
• Pedagog – trening  Move To Learn
• Lektor języka angielskiego – zajęcia grupowe: „Gry i zabawy po angielsku i z angielskim”
• Trener biofeedback – treningi zaburzeń uwagi, koncentracji, nadpobudliwości
• Trener nowoczesnych technik edukacyjno-terapeutycznych: Autilius, Neuroforma, AAC

mgr Bożena Zegadło – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w centrum CBT w Warszawie. Posiada certyfikat trenera  EEG Biofeedback. Wieloletnie doświadczenie zdobywała w licznych placówkach pomocy psychologicznej i szkole integracyjnej.  Specjalizuje się w leczeniu depresji, stanów lękowych, zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania u dzieci. Obecnie zawodowo związana jest z Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach stale doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności. Prowadzi grupy warsztatowe dzieci i młodzieży, terapię indywidualną dzieci i osób dorosłych oraz treningi biofeedback.

mgr Bożena Chądzyńska-Czapigo – terapeuta pedagogiczny. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem, pracujący od 11 lat w szkole integracyjnej. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi trudności w uczeniu. Wspomaga rozwój w oparciu o oddziaływania psychodydaktyczne, psychokorekcyjne oraz psychoterapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Nieustannie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w kursach, szkoleniach i programach.

mgr Katarzyna Borawska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz logopeda. W Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych ukończyła studia magisterskie o specjalności logopedia. W Wyższej Szkole Związku Nauczycielstwa Polskiego ukończyła studia magisterskie o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie pracuje również jako logopeda  z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju. Uczestniczy w kursie Integracji Sensorycznej uprawniającym do diagnozy i terapii. Uczęszcza również na wiele kursów doszkalających, aby trafnie diagnozować i pomagać dzieciom.